Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op de website van VrouwKracht? Ik geef tekst en uitleg.

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je?

  • Schrijf je je in voor een e-book, tips, inspiratie, gratis info-materiaal of maak je gebruik van diensten van VrouwKracht? Dan kunnen we je gegevens vragen die iets over je vertellen. Bijvoorbeeld: je naam, telefoonnummer, e-mailadres, bijkomende informatie, …
  • De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, worden opgenomen in de bestanden van VrouwKracht, Heerbaan 291 bus 1, 3582 Stal-Beringen.
  • De gegevens worden in jouw persoonlijk dossier opgeslagen, bijvoorbeeld welke gratis informatie je hebt aangevraagd, welke trainingen je hebt gevolgd,…
  • Deze persoonsgegevens worden enkel verzameld met jouw toestemming, dit wil zeggen dat je er een vakje voor hebt aangekruist.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

VrouwKracht gebruikt je gegevens om verschillende redenen:

  • Om je te helpen. 
Bijvoorbeeld om je inspiratie en tips te bezorgen of een aanbieding van coaching of training die je kan helpen.
  • Om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren
. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de info die we je doorsturen, zoveel mogelijk aansluit bij wat je zoekt.
  • Voor statistische doeleinden
. We gebruiken je gegevens om na te gaan wat je boeit, bijvoorbeeld om één keer per jaar na te gaan welke artikels het meest gelezen zijn. De gegevens voor statistische doelen worden altijd anoniem verwerkt en intern gebruikt.

Wat gebeurt er met gevoelige persoonsgegevens?

We gebruiken geen gerechtelijke gegevens uit het strafregister. Andere gevoelige gegevens – bijvoorbeeld over je gezondheid of afkomst – gebruiken we enkel als dit nodig is in onze samenwerking. Deze gegevens geef je ons zelf en dit betekent dat je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming geeft.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig.

Je gegevens worden enkel gebruikt door VrouwKracht, de trainer of coach voor zover ze nodig zijn. We geven je gegevens niet door aan andere instanties. Wel kan het zijn dat gegevens worden uitgewisseld met externe bedrijven, bijvoorbeeld om je op te geven voor een coachingreis, voor de opslag van gegevens, voor het versturen van e-mails, voor statistische doeleinden (anonieme verwerking) en dergelijke. We garanderen dat deze externe bedrijven de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe weet ik welke persoonsgegevens VrouwKracht van mij gebruikt?

Je kan je gegevens bekijken en aanpassen, volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je kan een aantal gegevens zelf raadplegen en aanpassen via de link onderaan elke mail die je ontvangt. Wil je een volledig overzicht van de gegevens die we gebruiken en de partners met wie we gegevens uitwisselen? Zijn er gegevens onjuist of onvolledig? Stel je vraag dan via mail naar inge@vrouwkracht.be.

Wat als ik niet wil dat VrouwKracht mijn gegevens gebruikt?

Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen. Stel je vraag dan via mail op inge@vrouwkracht.be. De verantwoordelijke hiervoor is Inge Compen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Stel je vraag of meld je klacht via mail op inge@vrouwkracht.be. Onze verantwoordelijke hiervoor is Inge Compen.

Je kan ook een klacht indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).